Villkor för ansökan

Sista ansökningsdag 31 augusti varje år.

Ansökningsperiod 1 maj – 31 augusti.

Blanketter insändes digitalt.
Endast besked om beviljat bidrag lämnas. Detta sker under oktober månad innevarande år.

Ofullständig ifylld ansökningsblankett och utelämnande av begärda intyg/ bilagor medför att ansökan inte kommer tas upp till prövning  utan makuleras.

Bidrag kan ej utbetalas retroaktivt.

Irrelevanta ansökningar och ansökningar inkomna under andra datum än föreskrivna behandlas ej.

Svar lämnas endast vid beviljande av ansökan.

Skicka inte in fler bilagor än de som efterfrågas.

Behandling av personuppgifter
Genom insändande av ansökan lämnas samtycke till att Eva och Tove Hansens stiftelse får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen av datan och i enlighet med GDPR.

Ansökan