Villkor om behandling av personuppgifter och ansökan

  • Sista ansökningsdag 31 augusti varje år
  • Ansökningsperiod 1 maj – 31 augusti.
  • Blanketter insändes digitalt.
  • Endast besked om beviljat bidrag lämnas. Detta sker under oktober månad innevarande år

 

Ofullständig ifylld ansökningsblankett och utelämnande av begärda bilogar medför att ansökan inte kommer tas upp till prövning  utan makuleras.

Bidrag kan ej utbetalas retroaktivt.

Ofullständiga ansökningar och ansökningar inkomna under andra datum än föreskrivna behandlas ej.

Motivering till avslag lämnas inte.

Skicka inte in fler bilagor än de som efterfrågas.

Behandling av personuppgifter
Genom invändande av ansökan lämnas samtycke till att Eva och Tove Hansens stiftelse får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen av datan och i enligthet med GDPR.